dnes je 30.11.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 4

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 4

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 194 odst. 5 ObchZ

Zákon zde stanovuje přenos důkazního břemene pro případy soudních sporů, kdy se společník domáhá za společnost (tj. v jejím zájmu) nějakého práva, nebo pokud naopak společník nějaké právo uplatňuje sám za sebe proti společnosti. V praxi půjde nejčastěji o tzv. společnické žaloby (§ 157 až § 160), kdy společník žaluje jako zákonný zástupce společnosti například jednatele na náhradu způsobené újmy. Důkazní břemeno se v těchto případech přesouvá na povinného – tj. na škůdce.

Toto obrácené důkazní břemeno se však netýká všech prokazovaných skutečností. Společník v důsledku přesunu důkazního břemene sice nemusí prokazovat protiprávnost, naopak je však vždy povinen prokázat vznik škody, její výši a příčinnou souvislost, tj. že vzniklá škoda byla způsobena v důsledku jednání škůdce. Osoba, která má být odpovědná za škodu, musí naopak v rámci obráceného důkazního břemene prokazovat, že nejednala protiprávně, resp. zaviněně, jak to vyžadují § 2910 a § 2911 NOZ.

Princip obráceného důkazního břemene se uplatní podle druhého odstavce komentovaného ustanovení také, pokud se (bývalý) společník domáhá vůči jinému společníkovi dorovnání (např. § 390) nebo jiného obdobného plnění (povinnost odkoupit cenu podílu od jiného společníka) nebo náhrady újmy v souvislosti s

Nejnavštěvovanější semináře
          Nahrávám...
          Nahrávám...