dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 406

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.2.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 406

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 184a odst. 2 ObchZ

Ten, kdo svolává valnou hromadu (zákon jej označuje jako svolavatele), je povinen pozvánku na valnou hromadu uveřejnit na internetových stránkách společnosti nejpozději 30 dnů přede dnem jejího konání. Současně ji zašle akcionářům na jejich adresu uvedenou v

Nahrávám...
Nahrávám...