dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 417

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.3.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 417

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 186 odst. 2 až 5 ObchZ

Rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho podstatné části nebo o změně výše základního kapitálu musí být schváleno i nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou takovým rozhodnutím dotčena.

Pokud valná hromada rozhoduje o změně druhu nebo formy akcií nebo zasahuje do práv spojených s akciemi obecně nebo akciemi určitého druhu (např. rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno), musí její

Nahrávám...
Nahrávám...