dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 431

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 431

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 173 odst. 2 ObchZ

Zásadně platí, že rozhodnutí valné hromady o změně stanov má právní účinky dnem, kdy bylo učiněno, nebo dnem, který valná

Nahrávám...
Nahrávám...