dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 434

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.6.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 434

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 173 odst. 5 ObchZ

Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií k účinnosti změny stanov, tedy zápisem do obchodního rejstříku (§ 431 odst. 1). Skutečnost, kdy dojde k výměně akcií, není relevantní.

Pokud však jde o změnu zaknihovaných akcií na listinné nebo listinných akcií na zaknihované, mění se právní postavení akcionáře až výměnou jeho akcií,

Nahrávám...
Nahrávám...