dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 436

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.3.1.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 436

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 192 ObchZ

Třicet dnů před konáním valné hromady, která má schvalovat účetní závěrku, musí představenstvo uveřejnit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (§ 406) tuto účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a současně uvést, kde a kdy je účetní závěrka připravena akcionářům k nahlédnutí. To neplatí, pokud

Nahrávám...
Nahrávám...