dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 440

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.3.1.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 440

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 194 odst. 3, § 195 ObchZ

Pokud stanovy nepožadují kvalifikovanou většinu, rozhoduje představenstvo většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo je povinno pořizovat zápisy o svých jednáních, které podepisuje

Nahrávám...
Nahrávám...