dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 447

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.3.2.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 447

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 197 odst. 2, § 198, § 199 odst. 2 ObchZ

Dozorčí rada realizuje řádný výkon kontrolní činnosti s využitím práva nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Přitom dozorčí rada kontroluje, zda je účetnictví společnosti řádně vedeno a zda společnost vykonává svou podnikatelskou a ostatní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami. Jednotliví členové dozorčí rady mohou

Nahrávám...
Nahrávám...