dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 48

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 48

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Pouze v případě, že zákon vyžaduje, aby k právnímu jednání dal souhlas nejvyšší orgán obchodní korporace, je právní jednání bez tohoto souhlasu ex lege neplatné. Jedná se o neplatnost relativní, tzn. oprávněná osoba se musí této neplatnosti dovolat, a to ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla (subjektivní lhůta), nejdéle však do deseti let ode dne, kdy k takovému jednání došlo (objektivní lhůta). Uvedené lhůty jsou prekluzivní.

Typickým příkladem, kdy zákon vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace k právnímu jednání, je schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 59 odst. 2).

Ustanovení § 48 bude aplikováno rovněž na případy, kdy zákon svěřuje schválení konkrétního právního jednání do

Nahrávám...
Nahrávám...