dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 49

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 49

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Společenská smlouva může podmínit právní jednání statutárního orgánu obchodní korporace souhlasem kontrolního orgánu. Zákon navíc umožňuje, aby kontrolní orgán zakázal právní jednání, kterým obchodní korporace zajišťuje nebo utvrzuje dluhy osoby, která je členem orgánu obchodní korporace nebo osoby, která je takovému členovi blízká nebo je osobou jím ovládanou nebo ovlivněnou, pokud takové jednání není v zájmu obchodní korporace. Obdobně může kontrolní orgán zakázat uzavření jakékoli smlouvy mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu, osobou jemu blízkou či jím

Nahrávám...
Nahrávám...