dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 5

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 5

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 65, § 84 ObchZ

Povinnost vydat prospěch z porušení zákazu konkurenčního jednání známe již z dosavadní právní úpravy. Zákon však zákaz konkurence výslovně rozšiřuje i na další subjekty. Zákon upravuje zákaz konkurence u jednotlivých obchodních korporací (§ 109, § 199, § 442, § 451, § 710 a § 722).

Namísto vydání prospěchu může obchodní korporace na tom, kdo porušil zákaz konkurence, požadovat převod práv, která z konkurenčního jednání vznikla. Předpokládá se, že tuto alternativu by měla obchodní korporace zvolit v případě, když to pro ni bude výhodnější, tj. pokud tato práva mají vyšší hodnotu než získaný prospěch.

Výše

Nahrávám...
Nahrávám...