dnes je 1.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 53

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.8.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 53

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Základní povinností člena orgánu obchodní korporace, který porušil svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je vydat obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. V případě, že vydání prospěchu není možné, nahradí jej povinná osoba obchodní korporaci v penězích.

Pokud by obchodní korporace omezila odpovědnost členů svých orgánů, typicky např. ve smlouvě o výkonu funkce, je takové omezení považováno toliko za zdánlivé (neexistující) a nepřihlíží se k němu. Nemůže se jej tedy domáhat ani dotčený člen orgánu obchodní korporace ve vztahu k této obchodní korporaci (dovnitř).

Vedle povinnosti vydat prospěch, který porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře člen orgánu obchodní korporace

Nejnavštěvovanější semináře
          Nahrávám...
          Nahrávám...