dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 536 - Upuštění od vydání akcií

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.3.7.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 536 - Upuštění od vydání akcií

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 213d ObchZ

Třetí způsob snížení základního kapitálu, s nímž zákon počítá, je snížení základního kapitálu upuštěním od vydání nových akcií. Konkrétně řečeno, společnost může snížit základní kapitál tímto způsobem v tom rozsahu, v jakém jsou akcionáři v prodlení se splacením emisního kurzu.

Pokud je akcionář v prodlení se splacením emisního kurzu, může společnost zvolit možnost předpokládanou v § 545 až § 547, a sice takového akcionáře ze společnosti vyloučit (pouze v rozsahu akcií, ohledně kterých tuto svou povinnost nesplnil). Další možností, jak může reagovat na prodlení akcionářů, je postup podle komentovaného ustanovení, tedy tak, že společnost upustí od vydání nových akcií. Pokud společnost zvolí tento postup a rozhodne o upuštění od vydání akcí, není již možné, aby akcionáři dodatečně splnili svou vkladovou povinnost. To proto, že by bylo opětovně nutné svolat valnou hromadu (aby vydala nové usnesení). Postup, kdy by akcionáři pozdním

Nahrávám...
Nahrávám...