dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 54

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.9.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 54

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

V praxi obchodních korporací může nevyhnutně dojít k situaci, kdy se zájem člena orgánu obchodní korporace dostane do kolize se zájmem obchodní korporace. V případě, že se člen orgánu korporace dozví, že takový střet zájmů může hrozit, je povinen o tom informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a kontrolní orgán (nebyl-li zřízen, tak nejvyšší orgán korporace). Stejné pravidlo platí v případě, že se do možné kolize zájmů s obchodní korporací dostane osoba členovi orgánu

Nahrávám...
Nahrávám...