dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 60

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.10.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 60

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66 ObchZ

Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti musí mít obligatorně písemnou formu a musejí v ní být sjednána veškerá plnění, která člen orgánu za výkon funkce obdrží. Údaje o odměňování jsou tak obligatorní náležitostí smlouvy o výkonu funkce a v případě, že nejsou sjednány písemně, platí, že výkon funkce je bezplatný (§ 59 odst. 3). Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti tak musí obsahovat v první řadě vymezení všech složek odměn, které mohou náležet členovi orgánu, tedy fixní i variabilní, včetně věcných plnění (např.

Nahrávám...
Nahrávám...