dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 63

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.8.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 63

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 38l ObchZ

Podstatou tohoto a následujících ustanovení zákona upravujících podmínky vyloučení členů statutárních orgánů obchodní korporace je požadavek na regulaci profesní způsobilosti osob, které vykonávají tuto funkci.

Pokud je v rámci insolvenčního řízení rozhodnuto o úpadku obchodní korporace (§ 136 IZ), zahájí soud, který o úpadku rozhodl, řízení o vyloučení členů statutárního orgánu z této funkce, nasvědčují-li skutečnosti, že jsou splněny podmínky uvedené v § 64. K vedení takového řízení je příslušný insolvenční soud, což je soud, před nímž probíhá řízení o úpadku a způsobu jeho řešení (§ 2 odst. 1 a 2 IZ).

Řízení může soud zahájit bez návrhu (ex officio, z úřední povinnosti), ale i na návrh kohokoli, kdo na něm bude mít důležitý zájem (§ 63 odst. 3). Co je to důležitý zájem, zákon nedefinuje. Lze předpokládat, že jej bude mít ten, jehož práva by byla činností orgánu, jehož vyloučení navrhuje, ohrožena. Důležitý zájem může mít například společník, ale i samotná korporace či její věřitel.

Je-li vydáno rozhodnutí o

Nahrávám...
Nahrávám...