dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 639

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.2.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 639

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 239 odst. 2 a 3 ObchZ

Představenstvu se ukládá svolat členskou schůzi vždy, když to bude v důležitém zájmu družstva. Zákon tedy ponechává především na zvážení členů představenstva, zda zájmy družstva vyžadují svolání členské schůze. Jednání představenstva, které by členskou schůzi nesvolalo přesto, že to nějaký důležitý zájem vyžadoval, by mohlo být považováno za porušení péče řádného hospodáře.

Speciální ustanovení zákona pak ukládá představenstvu povinnost svolat členskou schůzi v případě negativní ekonomické situace družstva, a to konkrétně za podmínky, že ztráta družstva

Nahrávám...
Nahrávám...