dnes je 1.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 64

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.8.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 64

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Člen statutárního orgánu je ze zákona odpovědný za řádný výkon své činnosti – tedy za to, že svou funkci vykonává s péčí řádného hospodáře (§ 159 odst. 1 NOZ, § 51 a § 52). Základní podmínkou pro vyloučení osoby z funkce statutárního orgánu je, že její jednání (tedy nikoli řádný výkon funkce) vedlo k následnému úpadku obchodní korporace.

Rozhodující je tedy výklad pojmu jednání vedoucí k úpadku. Obecně lze říci, že jde o takové jednání, které k úpadku přispělo – to znamená, že bylo jednou z jeho příčin. Nemusí jít přitom o příčinu výlučnou (jedinou) a ani převažující. Musí však jít o příčinu, která

Nejnavštěvovanější semináře
          Nahrávám...
          Nahrávám...