dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 648

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.4.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 648

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 239 odst. 8 ObchZ

Náhradní členská schůze je schopná usnášení vždy, bez ohledu na počet členů, pokud stanovy neurčují povinné kvorum i pro usnášeníschopnost náhradní členské schůze.

Náhradní členská schůze má stejný

Nahrávám...
Nahrávám...