dnes je 28.5.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 663 - Neplatnost usnesení členské schůze

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.7.8
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 663 - Neplatnost usnesení členské schůze

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 242 ObchZ

Okruh osob, které se mohou dovolat neplatnosti členské schůze, je vymezen zákonem. Jedná se o každého člena družstva, člena představenstva, člena kontrolní komise a likvidátora. Ohledně podrobností odkazuje zákon na NOZ a úpravu neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 258 až § 261 NOZ). Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze může být i rozpor s dobrými mravy. Návrh na vyslovení neplatnosti členské schůze musí oprávněná osoba podat do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděla nebo mohla dozvědět. Pro případ rozhodování per rollam je lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti stanovena na tři měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí. Soud

Nahrávám...
Nahrávám...