dnes je 2.2.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 669

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.9.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 669

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 239 odst. 7 ObchZ

Zákon podobně jako ObchZ umožňuje, aby členskou schůzi nahradilo shromáždění delegátů, obsahuje však výrazně podrobnější úpravu tohoto orgánu.

Shromáždění delegátů nahrazuje členskou schůzi jen v případě, že to výslovně zakotvují stanovy. Shromáždění delegátů může vykonávat působnost členské schůze zcela nebo zčásti. Zákon pro tento případ požaduje, aby stanovy družstva obsahovaly působnost shromáždění delegátů a pravidla pro zařazení všech členů družstva do

Nahrávám...
Nahrávám...