dnes je 22.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 67

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.8.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 67

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Odstavec 1 obsahuje sankci za výkon funkce statutárního orgánu v rozporu s rozhodnutím soudu o vyloučení z funkce – tj. za výkon funkce osobou, která rozhodnutím soudu přestala být statutárním orgánem (§ 66 odst. 1) nebo se jím pro překážku výkonu funkce nestala (§ 66 odst. 1 a § 155 odst. 1 NOZ).

Osobu, která uvedený zákaz porušila, může soud opětovně vyloučit z funkce statutárního orgánu. Soudem příslušným k vydání takového rozhodnutí je ten soud, který dříve rozhodl o vyloučení osoby. Soud je oprávněn uložit sankci opětovného vyloučení až na dobu 10 let. Vzhledem k tomu, že ustanovení obsahuje prostor pro uvážení soudu ohledně délky vyloučení, musí být v rozhodnutí uvedeno, na jakou dobu je osoba z výkonu funkce vyloučena. Řízení o opětovném vyloučení může být zahájeno bez návrhu nebo na návrh osoby, která na tom osvědčí důležitý zájem.

Druhý a třetí odstavec komentovaného ustanovení obsahuje výjimky, za kterých může osoba, u níž jsou dány podmínky pro vyloučení, zůstat členem obchodní korporace. Je však nutno

Nahrávám...
Nahrávám...