dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 677 - Práva a povinnosti delegáta

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.10.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 677 - Práva a povinnosti delegáta

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Zákon vymezuje základní práva a povinnosti delegáta, toto vymezení v ObchZ zcela chybělo. Především vychází zákon ze zásady, že delegát vykonává svou funkci osobně. Znamená to, že k výkonu své funkce nemůže delegát zmocnit jinou osobu.

Potřebnou loajalitu je delegát povinen zachovávat k členům ve "svém“ volebním obvodu; zákon mu ukládá povinnost jednat v souladu se zájmy těchto členů.

Pokud je svoláno shromáždění delegátů, musí delegát členy "svého“ volebního obvodu o svolání shromáždění informovat. Nejvhodnější způsob informování bude zřejmě svoláním členů volebního obvodu k neformálnímu osobnímu jednání. Zákon

Nahrávám...
Nahrávám...