dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 684 - Hlasovací právo

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.11.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 684 - Hlasovací právo

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Hlasovat na shromáždění delegátů mohou jen delegáti. Pokud je některý delegát nepřítomen a zastupuje jej náhradník, hlasuje tento náhradník. V této souvislosti bývá upozorňováno na to, že delegát, který se bezdůvodně neúčastní shromáždění delegátů (přestože mu zákon tuto povinnost ukládá v § 682 odst. 1), se dopouští porušení povinností delegáta

Nahrávám...
Nahrávám...