dnes je 9.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 690 - Doplnění programu shromáždění delegátů

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.13.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 690 - Doplnění programu shromáždění delegátů

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Zákon upravuje možnost doplnění programu shromáždění delegátů. Toto doplnění je možné jen na základě žádosti kontrolní komise nebo kvalifikovaného počtu delegátů (§ 685 odst. 1), a to za podmínky, že tato žádost bude představenstvu doručena před odesláním pozvánky na shromáždění delegátům. Zákon výslovně zakazuje, aby po odeslání pozvánky

Nahrávám...
Nahrávám...