dnes je 21.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 692

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.13.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 692

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Kvorum pro usnášeníschopnost stanoví zákon v kombinaci počtu přítomných delegátů a počtu jejich hlasů – připomeňme, že počet hlasů každého delegáta se odvíjí od počtu hlasů členů zařazených do "jeho“ volebního obvodu (§ 684 odst. 2). Pro schopnost shromáždění delegátů usnášet

Nahrávám...
Nahrávám...