dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 694

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.13.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 694

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Ustanovení § 694 obsahuje zvláštní úpravu požadavku na kvorum pro usnášeníschopnost a rozhodování shromáždění delegátů v otázkách, u nichž i členská schůze musí

Nahrávám...
Nahrávám...