dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 7

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 7

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 13a ObchZ

Každý podnikatel je povinen uvádět na obchodních listinách a prostřednictvím dálkového přístupu (typicky internetové stránky) své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku navíc musí na obchodních listinách uvádět i údaj o tomto zápisu (§ 435 NOZ).

Nad rámec NOZ zákon výše uvedené požadavky doplňuje o náležitosti, které jsou kapitálová společnost a družstvo povinny uvádět o základním kapitálu, pokud jej uvádí na svých obchodních listinách. Informace o základním kapitálu se mohou týkat pouze jeho upsané a splacené části.

Nová právní úprava nikde nedefinuje pojem obchodní listina. Jako vodítko pro výklad může posloužit výčet obsažený v dosavadním § 13a odst. 1 ObchZ, který mezi obchodními listinami uvádí objednávky, obchodní dopisy, faktury a smlouvy. Podle článku 5 směrnice 2009/101/ES sem však patří pouze objednávky a obchodní dopisy s tím, že smlouvy a faktury směrnice neuvádí. Při výkladu pojmu obchodní listina se tedy bude muset

Nahrávám...
Nahrávám...