dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 704

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.17.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 704

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Shromáždění delegátů vykonává působnost členské schůze, proto jsou na něj aplikována ustanovení zákona o členské schůzi. Konkrétně jde o § 637, z něhož můžeme dovodit, že pozvánka na shromáždění delegátů, které má rozhodovat o změně stanov nebo o usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí v příloze obsahovat též návrh těchto změn nebo návrh příslušného usnesení. Z odkazu na § 638 vyplývá, že shromáždění delegátů svolává představenstvo ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období. Shromáždění delegátů, jež má projednávat řádnou účetní závěrku, se musí konat do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavována. Podle § 639 musí představenstvo svolat shromáždění delegátů vždy, když je to v důležitém zájmu družstva, jmenovitě pak vždy v případě, kdy ztráta družstva dosáhla takové výše,

Nahrávám...
Nahrávám...