dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 726

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 726

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 245 ObchZ

Družstvo, které má méně než padesát členů, považuje zákon za tzv. malé družstvo. U malého družstva je připuštěno, pokud tak určí stanovy, že se nebude zřizovat představenstvo a statutárním orgánem bude předseda družstva. Na předsedu družstva se budou aplikovat ustanovení zákona upravující postavení, práva a povinnosti představenstva družstva (§ 705 a násl.).

V malém družstvu se nezřizuje kontrolní komise, pokud její zřízení

Nahrávám...
Nahrávám...