dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 731

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2.1.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 731

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 226 ObchZ

Stanovy bytového družstva musejí kromě základních náležitostí, uvedených v § 553 (tj. firma, předmět činnosti, výše vkladu, způsob a lhůty jeho splácení, způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování, počet členů a délka funkčního období představenstva a kontrolní komise, podmínky vzniku členství a práva a povinnosti členů), obsahovat také dvě zvláštní náležitosti.

První z nich je vymezení podmínek, při jejichž splnění bude mít člen družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Tyto podmínky

Nahrávám...
Nahrávám...