dnes je 21.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 733

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2.2.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 733

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 223 odst. 4 ObchZ, § 685 ObčZ

Toto ustanovení řeší povinnosti zájemců o přistoupení do družstva. Uvádí, že mimo povinnost splatit členský vklad mohou stanovy takovémuto zájemci určit další povinnost, kterou je splnění nebo převzetí závazku vkladu k dalšímu členskému příspěvku. Pokud je ve stanovách tato povinnost uvedena, je její splnění podmínkou pro přijetí za člena družstva. Rozhodne-li se uchazeč ji splnit, uzavírá s ním družstvo písemnou smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu

Nahrávám...
Nahrávám...