dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 755 - Členská schůze bytového družstva

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2.7.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 755 - Členská schůze bytového družstva

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 240 ObchZ

Pro organizaci členské schůze bytového družstva se užije obecná úprava členské schůze družstev obsažená v ustanoveních § 635 až § 668. Výjimku tvoří rozdělení hlasů na jednotlivé členy družstva. Zákon stanoví, že v případě bytového družstva disponuje při hlasování každý člen právě jedním hlasem.

Hlasovací právo ke společnému podílu je spojeno taktéž

Nahrávám...
Nahrávám...