dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 764

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.3.1.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 764

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Podmínky členství fyzických osob obsažené v ustanovení § 763 jsou jeho členové povinni splňovat po celou dobu členství. Pro případ, kdy člen – fyzická osoba přestane tyto podmínky splňovat a tento stav trvá po dobu delší než 90 dní, je představenstvo sociálního družstva oprávněno rozhodnout, že jeho členství zaniká posledním dnem této lhůty.

Proti tomuto rozhodnutí se může daný člen

Nahrávám...
Nahrávám...