dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 78 - Jednání ve shodě

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.4.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 78 - Jednání ve shodě

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66b ObchZ

Ve shodě jednají osoby (minimálně dvě), které využívají hlasovací práva takovým způsobem, aby ovlivnily, ovládaly nebo jednotně řídily obchodní korporaci. Jednat se může o vliv jak přímý, tak i nepřímý. Vzniknou-li osobám jednajícím ve shodě povinnosti, jsou je povinny plnit společně a nerozdílně. Společnost a nerozdílnost plnění je případ tzv. dlužnické solidarity. Ta je vymezena v § 1872 a násl. NOZ. Dlužnická solidarita znamená, že jeden je povinen plnit za všechny a všichni za jednoho, tedy věřitel může požadovat plnění na jakékoli z osob jednajících ve shodě.

V druhém odstavci zákon upravuje vyvratitelné domněnky, které stanoví, kdy jsou osoby považovány za jednající ve shodě. V prvé řadě to je právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v jeho přímé působnosti – tedy například zaměstnanci, kteří jsou statutárnímu orgánu podřízeni. Dále člen kontrolního orgánu, ovládající osoba a jí ovládané osoby, vlivné a ovlivněné osoby a další. Za osoby jednající ve shodě se považují i osoby blízké (§ 22 NOZ) a další. Zároveň není vyloučeno, aby ve shodě jednaly i jiné subjekty,

Nahrávám...
Nahrávám...