dnes je 25.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 780

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 780

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Stávající ObchZ obsahuje úpravu ovládací smlouvy (§ 66a odst. 7 a 190b ObchZ) a smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ). Na rozdíl od ObchZ zákon již tyto koncernové smlouvy takto neupravuje. Aby nedošlo k náhlému ukončení řádně uzavřených koncernových smluv, obsahuje zákon přechodné ustanovení, že po přesně vymezenou dobu zůstávají koncernové smlouvy uzavřené podle předcházející právní úpravy v účinnosti.

Účinnost koncernových smluv zanikne nejpozději posledním dnem účetního

Nahrávám...
Nahrávám...