dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 79

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 79

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66a odst. 7, § 190a, § 190b, § 190c a násl. ObchZ

Ustanovení definuje a popisuje třetí stupeň podnikatelských uskupení. Koncern je podnikatelské seskupení, které je trvalejšího rázu a které má danou určitou hospodářskou strategii pro všechny členy koncernu. Koncern tvoří řízená a řídící osoba, kdy řízená osoba je podrobena jednotnému řízení ze strany řídící osoby, přičemž jedním ze znaků jednotného řízení je i jeho dlouhodobější charakter. Osoba řídící a řízená spolu tvoří větší funkční ekonomický celek s vlastními koncernovými zájmy, které mohou být odlišné od zájmů jednotlivých členů koncernu. Na obou stranách koncernu (tedy na straně řídící i řízené) může figurovat jedna, ale i více osob. Řídící osobou může být fyzická i právnická osoba, zatímco na straně řízené může vystupovat pouze obchodní korporace. Zákon opouští dosavadní dělení na faktické a smluvní koncerny, jak jej známe z úpravy ObchZ. To samozřejmě neznamená, že by si strany nemohly svá práva a povinnosti písemně upravit.

Cílem

Nahrávám...
Nahrávám...