dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 8

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 8

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 57, § 68a ObchZ

NOZ obligatorně předepisuje pro společenskou smlouvu jakožto zakladatelské právní jednání písemnou formu (§ 123 odst. 2 NOZ). V tomto smyslu je společenskou smlouvou nutno rozumět i stanovy (§ 125 odst. 1 NOZ) a zakladatelskou listinu (§ 125 odst. 2 NOZ a § 8 odst. 2).

Obecná právní úprava ustavení a vzniku právnických osob je obsažena v ustanoveních § 122 a násl. NOZ, které předepisují povinný obsah společenské smlouvy. Podle § 126 NOZ platí, že právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku právnických osob (§ 42 ZVR).

Obchodní

Nahrávám...
Nahrávám...