dnes je 20.5.2024

Input:

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1.3.1
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000

Mgr. Tomáš Braun

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000

Evropský mezinárodní prvek

Realita postupující globalizace a s tím související existence vnitřního trhu v Evropské unii (jejímž členským státem je i Česká republika) umožňuje zahraničním osobám ve stále větší míře podnikat na území České republiky a (naopak) českým osobám umožňuje podnikat na území ostatních členských států Evropské unie. Ekonomické krizové jevy s tím spojené mají proto nutně mezinárodní dopady, čímž logicky dochází ke kolizi právních úprav jednotlivých států řešících platební neschopnost. Vyvstává tak otázka, jestli právní následky (účinky) např. tuzemského insolvenčního řízení platí i v zahraničí, a naopak.

Pro insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem je úprava působnosti, mezinárodní pravomoci, rozhodného práva a vzájemného uznávání rozhodnutí obsažena v právním předpisu ES, jenž je pro jednotlivé členské státy přímo závazný. Tímto právním aktem je Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. 5. 2000 o úpadkovém (insolvenčním) řízení (dále též Nařízení), které se stalo součástí našeho právního řádu vstupem České republiky do Evropské unie, tj. k 1. 5. 2004. Ustanovení § 426 odst. 2 IZ definuje evropský mezinárodní prvek v insolvenčním řízení jako situaci, kdy hlavní zájmy dlužníka jsou soustředěny v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) a zároveň minimálně jeden věřitel dlužníka nebo část jeho majetkové podstaty se nachází v některém z jiných členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska).

V této souvislosti lze zmínit i Vzorový insolvenční zákon UNCIITRAL – Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo,

Nahrávám...
Nahrávám...