dnes je 20.6.2024

Input:

Neuspokojená pohledávka jako naturální obligace

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.18.3
Neuspokojená pohledávka jako naturální obligace

Neuspokojená pohledávka jako naturální obligace

 

Jsou-li splněny všechny povinnosti podle schváleného způsobu (formy) oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, kterým vezme na vědomí splnění oddlužení ( § 413 IZ, část 9/6). S vydáním tohoto rozhodnutí nejsou ve vztahu k existenci neuspokojených pohledávek spojeny fakticky žádné důsledky. Neuspokojená pohledávka totiž trvá i nadále, lze ji dokonce u dlužníka vymáhat a v souvislosti s tím i exekuci finalizovat. K jiné situaci dochází, pokud dlužník, který řádně a včas splnil všechny povinnosti podle schváleného plánu oddlužení, požádá o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a insolvenční soud vydá usnesení, kterým dlužníkovi vyhoví. Takovéto rozhodnutí vydá soud pouze na návrh dlužníka dle § 414 a násl IZ. Pokud soud vydá takovéto rozhodnutí, osvobodí dlužníka od placení:

- zůstatku neuspokojených přihlášených pohledávek,

- pohledávek, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo,

- pohledávek, které nebyly přihlášeny, ač být přihlášeny měly.

K tématu podrobněji viz výklad /6.2.

 

Ustanovení § 414 IZ se vztahuje toliko na situace, kdy byly

Nahrávám...
Nahrávám...