dnes je 22.6.2024

Input:

Nicotnost rozhodnutí

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.7
Nicotnost rozhodnutí

Nicotnost rozhodnutí

 

Nicotnost rozhodnutí zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv, správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který rozhodnutí vydal ( § 105 odst. 1 DŘ). Jde-li o rozhodnutí, které vydala úřední osoba stojící v čele ústředního správního orgánu, nicotnost rozhodnutí zjišťuje a prohlašuje tato úřední osoba na základě návrhu jí ustanovené komise.

Nicotné je rozhodnutí, pokud (§ 105 odst. 2 DŘ):

a) správce daně nebyl k jeho vydání vůbec věcně příslušný,

b) trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, nebo

c) je vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí vydaného správcem daně.

 

Nicotností (nulitou) rozhodnutí se chápe takové rozhodnutí, které trpí takovými závažnými vadami, pro něž je nelze považovat za rozhodnutí, které by mohlo vyvolat právní následky. Nicotnost může zjistit správce daně z vlastní činnosti či se jí zabývat na základě podnětu. Pokud nicotnost namítne příjemce rozhodnutí v případně uplatňovaném opravném prostředku a správce daně shledá tento podnět oprávněným, prohlásí nicotnost takovéhoto rozhodnutí a řízení o opravném prostředku zastaví.

 

O nicotnost může jít v případě nedostatku příslušnosti správce daně k rozhodnutí, o absolutní věcnou nekompetenci správce daně danou např. zásadním omylem v osobě adresáta, kterému byla uložena určitá povinnost, ač se ho tato povinnost fakticky vůbec nedotýká. Další možnosti je zmatečnost, kdy rozhodnutí trpí zásadními vnitřními rozpory, značnou mírou neurčitosti nebo jsou zcela nesmyslná, požadují plnění nemožné či v rozporu se zákonem. Za nicotné bude lze považovat i rozhodnutí, jež nemají ani dostatečnou formální stránku, tedy rozhodnutí, která by měla být písemně adresátu oznámena a přitom došlo k jejich sdělení jen ústní formou. Za nicotné je třeba považovat i rozhodnutí odvolacího orgánu, který rozhodoval ve věci odvolání proti rozhodnutí, které se později ukázalo nicotným.

 

Příklady nicotnosti najdeme v konkrétních rozhodnutích i z doby před účinností DŘ. Například podle

Nahrávám...
Nahrávám...