dnes je 30.9.2023

Input:

Odmítnutí návrhu

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.5.3
Odmítnutí návrhu

Odmítnutí návrhu

 

Důvody odmítnutí návrhu

Insolvenční soud návrh na povolení reorganizace podle § 320 IZ odmítne, jestliže

a) neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý ( § 320 odst. 1),

b) k němu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy nebo tyto přílohy neobsahují stanovené náležitosti ( § 320 odst. 2).

V takových případech je insolvenční soud povinen vyzvat osobu, která návrh podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji musí poučit, jak má opravu nebo doplnění provést. Návrh na povolení reorganizace insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti ( § 320 odst. 3).

 

Judikát

K aplikaci § 320 IZ se vyslovil Vrchní soud v

Nahrávám...
Nahrávám...