Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědi na otázky z 13. lekce

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědi na otázky z 13. lekce

Pozor
  1. c) Rozsah pojistné povinnosti zaměstnance v pracovním poměru plyne z § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.