dnes je 17.6.2024

Input:

Odvolání věřitelského výboru

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.6.2.5
Odvolání věřitelského výboru

Odvolání věřitelského výboru

 

Ustanovení § 63 odst. 3 IZ umožňuje insolvenčnímu soudu, aby na návrh nebo i bez návrhu z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností (vymezených především v § 58 a 60 IZ), odvolal věřitelský výbor, tj. všechny jeho členy a náhradníky nebo jen některého z jeho členů a náhradníků.

 

Další důvody pro odvolání VV

Z výše citovaného ustanovení vyplývá, že k odvolání věřitelského výboru nebo některého z jeho členů může dojít též z důvodů, jež nemají původ v porušování nebo zanedbávání povinností. Za takové důležité důvody lze považovat zejména zdravotní či jiné důvody (např. zahraniční cestu), které věřiteli trvale nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce (např. důvody, pro něž by bylo třeba věřiteli ustanovit opatrovníka podle § 29 OSŘ), ale též důvody uvedené v § 59 odst. 2 a 3 IZ, pro něž by ho nebylo možno potvrdit do funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru, a to i přesto, že by takové důvody vyšly najevo až po skončení schůze věřitelů, na které došlo k potvrzení jeho volby. Nelze totiž přehlédnout, že rozhodnutí, jímž je potvrzena volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru ( § 57 odst. 3 IZ), má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti ( § 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním ( § 91 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru ( § 59 odst. 3 IZ), proti němuž je odvolání naopak přípustné (k tomu viz část 3/6.2.1).

 

Judikatura

K aplikaci § 63 odst. 3 IZ se vyjádřil Vrchní soud v Praze např. v :

1) usnesení sp.zn. KSPA 48 INS 2641/2009, 1 VSPH 239/2010-B ze dne 18. 5. 2010, v němž za důležitý důvod, pro nějž lze odvolat z funkce člena nebo

Nahrávám...
Nahrávám...