dnes je 26.5.2024

Input:

Ostatní daňové pohledávky přihlašované k insolvenčnímu soudu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.4
Ostatní daňové pohledávky přihlašované k insolvenčnímu soudu

Ostatní daňové pohledávky přihlašované k insolvenčnímu soudu

 

Zákonodárce neopomněl ani situaci, kdy bude správce daně přihlašovat do insolvenčního řízení daňové pohledávky, které vznikly před rozhodnutím o úpadku. Zákon o správě daní a poplatků tyto pohledávky nazývá „dalšími přihlášenými daňovými pohledávkami“ ( § 40a odst. 1 písm. c) ZSDP). V praxi tedy půjde o daňové pohledávky, které vznikly v důsledku skutečností zákládajících daňové povinnosti, včetně příslušenství, které nastaly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. Tato právní úprava vychází ze základního rozdělení pohledávek vzniklých do rozhodnutí o úpadku, což jsou pohledávky, které se přihlašují u insolvenčního soudu. Tyto pohledávky je správce daně povinen přihlásit u insolvenčního soudu postupem dle § 165 a 173 a násl. IZ. Správce daně tak učiní obvykle na základě výzvy k podávání přihlášek dané rozhodnutím o úpadku podle § 136 odst. 1 písm. d) IZ, a to v propadné lhůtě stanovené v této výzvě dle § 136

Nahrávám...
Nahrávám...