dnes je 20.6.2024

Input:

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.12.4.5
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

 

A) Zákonné znaky trestného činu

Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 3 roky, trestem zákazu činnosti nebo trestem propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty bude potrestán, kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí

a) klamavé reklamy,

b) klamavého označování zboží a služeb,

c) vyvolávání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,

e) podplácení,

f) zlehčování,

g) srovnávací reklamy,

h) porušování obchodního tajemství, nebo

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.

 

Trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 3 roky, trestem zákazu činnosti nebo trestem propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty bude potrestán, kdo

a) v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,

b) v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo

c) v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, kolektivního investování, penzijního připojištění a pojišťovnictví, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti,

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.

 

Přísnější trest v podobě odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty podle § 248 odst. 3 TrZ hrozí pachateli, který

a) spáchá čin uvedený v § 248 odst. 1 nebo 2 TrZ jako člen organizované skupiny,

b) spáchá takový čin opětovně,

c) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo

d) získá takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

 

Ještě přísnějším trestem v podobě odnětí svobody na 2 roky až 8 let může být podle § 248 odst. 4 TrZ pachatel potrestán, pokud

a) způsobí činem uvedeným v § 248 odst. 1 nebo 2 TrZ škodu velkého rozsahu,

b) získá takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) způsobí takovým činem jinému úpadek.

 

B) Výklad zákonných znaků

Dvě skutkové podstaty

Ustanovení § 248 TrZ obsahuje dvě samostatné základní skutkové podstaty (v odst. 1 a odst. 2), z nichž druhá (odst. 2) má ještě tři různé alternativy. Postihují se zde zpravidla

Nahrávám...
Nahrávám...