dnes je 17.6.2024

Input:

Postavení dlužníka v daňovém řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.10.3
Postavení dlužníka v daňovém řízení

Postavení dlužníka v daňovém řízení

 

Úpadek řešený konkursem

Problém ohledně legitimace k jednání v daňovém řízení vzniká, jen je-li úpadek řešen v insolvenčním řízení konkursem, neboť v tomto úpadku je osobou s dispozičním oprávněním od okamžiku prohlášení konkursu insolvenční správce. V jiných případech, kdy je osobou s dispozičním oprávněním dlužník, není třeba otázku aktivní legitimace k jednání v daňovém řízení řešit. Komplikace s plněním daňové povinnosti totiž mohou nastat spíše v případě konkursu nebo při přechodu dispozičních oprávnění, kdy je tedy třeba určit, kdo že je vlastně aktivně legitimován k jednání v daňovém řízení.

V této souvislosti je vhodné zmínit se rovněž o postavení dlužníka v průběhu insolvenčního řízení, kde jeho úpadek bude řešen konkursem. Z § 246 odst. 2 IZ je zřejmé, že dlužník nemůže účinně nakládat s majetkovou podstatou poté, co oprávnění nakládat s touto podstatou přešlo na insolvenčního správce (viz část 7/3.1). K tomu dochází okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

 

Vzhledem k tomu, že v době nedávné panovaly ohledně právních úkonů dlužníka (úpadce) po prohlášení konkursu, které byly provedeny ve vztahu k majetkové (dříve konkursní) podstatě, určité nejasnosti, je nutno upozornit na soudní judikaturu k této problematice. Často bylo totiž dovozováno, že právní úkony

Nahrávám...
Nahrávám...