dnes je 17.6.2024

Input:

Postup správce daně při započtení podle insolvenčního zákona v kontextu s novou právní úpravou v zákoně o správě daní a poplatků

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.12
Postup správce daně při započtení podle insolvenčního zákona v kontextu s novou právní úpravou v zákoně o správě daní a poplatků

Postup správce daně při započtení podle insolvenčního zákona v kontextu s novou právní úpravou v zákoně o správě daní a poplatků

 

Přeplatky vzniklé na základě skutečností, které nastaly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku (když kritériem je okamžik, kdy nastaly skutečnosti zakládající daňovou povinnost, nikoli vlastní splatnost nebo vyměření či doměření daně), se použijí pouze na úhradu daňových pohledávek s nárokem na uspokojení ze zajištění nebo další přihlášené daňové pohledávky, které podléhají režimu přezkumného jednání. Tento postup však lze uplatnit nejpozději do jejich přezkoumání na přezkumném jednání. Přeplatky vzniklé na základě skutečností, které nastaly po rozhodnutí o úpadku, se uplatní pouze při úhradě daňových pohledávek vymezených v zákoně o správě daní a poplatků jako pohledávek za majetkovou podstatou. Jde tedy o úhradu daňových povinností vzniklých na základě skutečností, které nastaly až po rozhodnutí o úpadku, a to včetně příslušenství k dani. Při zpracování rozhodnutí o převedení přeplatku musí správce daně ve svém

Nahrávám...
Nahrávám...