dnes je 21.5.2024

Input:

Povinnosti dlužníka a insolvenčního správce během trvání splátkového kalendáře

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.5.1.2.1
Povinnosti dlužníka a insolvenčního správce během trvání splátkového kalendáře

Povinnosti dlužníka a insolvenčního správce během trvání splátkového kalendáře

 

Povinnosti dlužníka

Ustanovení § 412 odst. 1 IZ obsahuje výčet povinností dlužníka stanovených k zajištění řádného plnění splátkového kalendáře, kontroly jeho plnění a k zajištění maximálního uspokojení pohledávek věřitelů, které jsou do něj zahrnuty. Po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře tak je dlužník povinen:

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (přiměřenou svým možnostem a schopnostem) a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmů usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost příjem si obstarat;

b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře;

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání;

d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců;

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení;

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody;

g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

 

Úkony dlužníka podléhající souhlasu insolvenčního správce

Po uvedenou dobu dlužník též nesmí bez souhlasu insolvenčního správce:

a) odmítnout přijetí daru nebo dědictví;

b) uzavřít dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl,

jinak je takový jeho právní úkon neplatný (§ 412 odst. 3 IZ).

Smyslem této úpravy je zajistit, aby dlužník nemohl zabránit nabytí majetku, jenž je dle § 412 odst. 1 písm. b) IZ povinen zpeněžit a jeho výtěžek použít k mimořádným splátkám věřitelům.

 

Dohled insolvenčního správce

Po dobu trvání účinků oddlužení plněním

Nahrávám...
Nahrávám...