dnes je 25.4.2024

Input:

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a tvorba opravných položek

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.20.1
Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a tvorba opravných položek

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a tvorba opravných položek

 

Jak vyplývá z toho, co bylo uvedeno /6.20, k tomu, aby věřitel mohl využít možnosti vytvořit opravnou položku, je třeba, aby se řádně a včas přihlásil se svou pohledávkou do insolvenčního řízení. V praxi to znamená, že tato podmínka bude splněna tehdy, jestliže se věřitel se svou pohledávkou přihlásil v období od zahájení insolvenčního řízení až do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku. V daném kontextu je též nezbytné, aby tvorba opravných položek byla v souladu s účetními předpisy. Pokud by se věřitel se svou pohledávkou přihlásil opožděně, tj. po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, k takovéto přihlášce pohledávky se již v rámci insolvenčního řízení nepřihlíží a je i celkem logické, že pro takovouto pohledávku není ani možno tvořit opravnou položku dle § 8 odst. 1 ZoRe. Pro účely tvorby opravných položek se za přihlášené považují takové pohledávky, které byly přihlášeny v období od zahájení insolvenčního řízení (tj. včetně pohledávek přihlášených spolu s podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení) do konce lhůty stanovené v rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku. Tento postup lze pochopitelně uplatnit i pro zdaňovací období, ve kterém mj. nabyl účinnosti IZ. Tvorba opravných položek musí být pochopitelně vždy zaúčtována v souladu s účetními předpisy.

 

Za situace, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...